Aspekt ochrony przyrody należy rozpocząć od faktu, że obszar Gór Kaczawskich jest chroniony w ramach Sieci Natura 2000 jako określony obszar siedliskowy Góry oraz Pogórze Kaczawskie. Należy zatem wskazać, że już na przełomie lat 60 dwudziestego wieku powstał również pomysł stworzenia Parku Krajobrazowego Gór Kaczawskich połączonych jednocześnie z Rudawskim Parkiem Krajobrazowym czy Parkiem Krajobrazowym Doliny Bobru. Następnym aspektem jest kwestia omówienia istniejących parków krajobrazowych. Zalicza się do nich kolejno:

• Rudawski Park Krajobrazowy obejmujący Góry Ołowiane na południowo-wschodniej części funkcjonującego Grzbietu Południowego,

• Park Krajobrazowy Chełmy leżący w okolicach Pogórza Kaczawskiego, który obejmuje jedynie niewielki, a jednocześnie północno-wschodni skrawek Grzbietu Wschodniego w okolicach rejonów Gorzanowic,

• Park Krajobrazowy Doliny Bobru obejmujący dość małą część zachodniego krańca omawianych Gór Kaczawskich.

Kolejnym aspektem w tym artykule są istniejące rezerwaty przyrody, w których skład wchodzą: Góra Miłek, Buki Sudeckie oraz Buczyna Storczykowa znajdująca się na Białych Skałach. Ciekawostką dość istotną jest fakt, iż w zagospodarowaniu przestrzennym kaczawskich gmin, jak  również nadleśnictw istnieją określone plany powołania następujących po sobie rezerwatów. Można do nich między innymi zaliczyć: Bukowa Góra koło Grudna, Murawy na Przełęczy Widok, Kamieniołom, Wapniki oraz Wysoka.

Kolejną istotną kwestią jest to, iż dawniej istniał rezerwat Góra Połom, będący cennym obszarem Gór Kaczawskich i jednym z najbogatszych przyrodniczo obszarów tej części Polski. W związku z czym skupiał przeszło osiemset gatunków roślin, w tym również kilkadziesiąt chronionych i stanowił miejsce nocowania jednej z dużych kolonii nietoperzy w naszym kraju. Obecnie z Wilczą Górą stanowi jednak najsłynniejsze przykłady niszczenia dość cennych przyrodniczo obszarów.

Góry Kaczawskie to bardzo interesujące miejsce. Baza noclegowa jest tu rozległa (), dlatego każdy, kto chce odpocząć od codziennych obowiązków koniecznie musi tu przyjechać.